CONGRESSOS

CONGRESSOS

Eivissa ofereix unes instal•lacions idònies per a la celebració de congressos. Es disposa d'un recinte firal a Eivissa amb àmplia capacitat, a més d'un recent inaugurat Palau de Congressos a Santa Eulària. També cal esmentar que diversos hotels ofereixen salons condicionats per a la realització d’esdeveniments d’aquest tipus.

IBIZA OFRECE LAS MEJORES INSTALACIONES Y RECURSOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, FERIAS Y REUNIONES DE INCENTIVOS
PALAU DE CONGRESSOS I RECINTE FIRAL