FLORA D'EIVISSA

FLORA D'EIVISSA

La flora de les Pitiüses es troba formada per un nombre d'espècies que s'apropa al milenar. En bona part la flora eivissenca està constituïda per elements mediterranis que presenten afinitats biogeogràfiques prou diverses i que fan palesos els diferents orígens i les diverses connexions que ha tengut la flora pitiüsa al llarg de la seua història. Les espècies que caracteritzen el paisatge de les illes Pitiüses tenen una àrea de distribució bastant àmplia: el pi bord (Pinus halepensis), el pi pinyoner (Pinus pinea), el ginebre (Juniperus oxycedrus), la savina (Juniperus phoenicea), el coscoll (Quercus coccifera), la vidiella (Clematis flammula), el tombadent (Clematis cirrhosa), el raspall (Cneorum tricoccon), la mata (Pistacia lentiscus), el matapoll (Daphne gnidium), la pala marina (Thymelaea hirsuta), les estepes (Cistus albidus, C. monspeliensis, C. salviaefolius, C. clusii), la murta (Myrtus communis), l'arbocer (Arbutus unedo), el cepell (Erica multiflora), el bruc (Erica arborea), l'alavern (Phillyrea angustifolia), el baladre (Nerium oleander), l'herba de Sant Ponç (Teucrium capitatum), el romaní (Rosmarinus officinalis), el tomaní (Lavandula dentata), la frígola de Sant Joan (Thymus capitatus), el lligabosc (Lonicera implexa), la mançanella (Helichrysum stoechas), la porrassa (Asphodelus microcarpus), el porrassí (Asphodelus fistulosus), la ceba marina (Urginea maritima), l'arínjol (Smilax aspera) i el palmer (Chamaerops humilis) en són exemples característics. Actualment es considera que deu espècies o subespècies són endèmiques d'Eivissa o dels illots que l’envolten (Allium grosii, Allium sphaerocephalon ssp. ebusitanum, Avenula crassifolia, Euphorbia margalidiana, Genista dorycnifolia ssp. Dorycnifolia, Genista dorycnifolia ssp. grosii, Hippocrepis grosii, Leucanthemum paludosum ssp. ebusitanum, Teucrium cossonii ssp. punicum, Thymus richardii ssp. ebusitanus), mentre que únicament sis són compartides per les flores d'Eivissa i Formentera (Allium antoni-bolosii ssp. eivissanum, Biscutella ebusitana, Carduus bourgeanus ssp. ibicensis, Dactylis glomerata ssp. nestorii, Galium friedrichii, Limonium grosii).