PATRIMONI DE LA HUMANITAT

PATRIMONI DE LA HUMANITAT

El Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO en la vint-tresena sessió celebrada a Marràqueix, del 29 de novembre al 4 de desembre del 1999 va declarar a Eivissa, en base a criteris Naturals i Culturals, Patrimoni de la Humanitat. Natura L´ element marí d’Eivissa es caracteritza per la presència de praderies denses i molt ben conservades de Posidònia Oceànica (plantes dels fons marins) i esculls coral•lins. La Posidònia Oceànica de la Reserva Natural ha estat definida com la millor conservada de la conca mediterrània. El fons marins contenen la comunitat més diversa de Cladocora caespitosa, que alberga 220 espècies, la comunitat marina més important del Mediterrani, i també serveix d´ hàbitat a tres espècies amenaçades mundialment, com la foca mediterrània. Dins aquesta àrea es troba una comunitat important d´ Exteinascidia turbinata, espècie marina de reconegut valor en la prevenció i la lluita contra diferents tipus de càncer. Part de la zona declarada figura a la llista de zones humides d´ importància internacional (Conveni de Ramsar) per la seua importància per a les aus migratòries. Cultura La fortificació intacta d´ Eivissa, que data del segle XVI, és un testimoni únic de l´ arquitectura i del geni militars, i de l´ estètica del Renaixement. Aquest model italo-espanyol ha exercit una gran influència, especialment en la construcció de les fortificacions de les viles del Nou Món. Les restes fenícies de sa Caleta i la Necròpolis feniciopúnica del Puig des Molins aporten un testimoni excepcional de la urbanització i de la vida social de les colònies fenícies a la Mediterrània occidental. Constitueixen una font única, en qualitat i importància, dels descobriments i origen de les sepultures fenícies i cartagineses. Dalt Vila representa un excel•lent exemple d´ acròpolis fortificada que conserva de manera excepcional l´ estratificació dins de les muralles i dins del teixit urbà, dels primers assentaments fenicis, del períodes àrabs i catalans, fins als baluards del Renaixement. Aquesta darrera fase, el llarg procés de construcció dels murs fortificats, no ha destruït, ans al contrari, sinó que ha incorporat les fases anteriors i la trama urbana.